Ingin Bahagia? Kembalikan Semua Masalah Kepada Allah


Terapi Luka Batin di Banjarmasin

Benarkah Ingin Bahagia Kembalikan Semua Masalah Kepada Allah?  Wahai hamba! Engkau tidak memilikisesuatu pun, kecuali apa-apa yang telah Aku kehendaki untuk menjadi milikmu. Tidak juga engkau memiliki dirimu sendiri, karena Akulah Penciptanya! Tidak pula engkau sekadar memiliki jasadmu, karena Aku Sang Pembentuknya! Hanya dengan Pertolongan-Ku engkau dapat berdiri, dan dengan Kalimat-Ku engkau hadir di dunia ini.

Wahai hamba, katakanlah “Tiada Tuhan melainkan Allah!”, kemudian tegaklah berdiri di jalan yang benar, maka tiada Tuhan melainkan Aku! Dan tiada pula wujud yang sebenarnya wujud, kecuali untuk-Ku! Segala sesuatu yang selain Aku adalah dari buatan Tangan-Ku dan dari tiupan Ruh-Ku.

Wahai hamba! Segala sesuatu adalah kepunyaan-Ku, bagi-Ku,
dan untuk-Ku! Jangan sekali-kali engkau merebut apa yang menjadi
kepunyaan-Ku! Kembalikan segala sesuatu kepada-Ku, niscaya akan Kubuahkan pengembalianmu dengan Tangan-Ku, dan Kutambahkan padanya
dengan Kepemurahan-Ku. Serahkan segala sesuatu kepada-Ku, niscaya
Kuselamatkan engkau dari segala sesuatu!

Baca Juga : Tips Bahagia di Buku Bahagia Itu Mudah

Ketahuilah, bahwa hamba-Ku yang terpercaya adalah yang mengembalikan segala sesuatu selain-Ku kepada-Ku! Tengoklah dengan pandangan tajam kepada-Ku, bagaimana cara-Ku melakukan pembagian, niscaya engkau akan melihat pemberian dan penolakan merupakan dua bentuk yang dinamakan, agar dengan demikian engkau dapat mengenal-Ku!

Hai hamba! Sesungguhnya engkau telah melihat Aku sebelum dunia
ini terhampar, dan engkau mengenal siapa yang engkau lihat. Dan hanya
kepada-Ku lah engkau akan kembali! Kemudian Aku ciptakan segala
sesuatu untukmu, dan Aku labuhkan tirai hijab atasmu, lalu engkau pun
terhijab dengan tirai wujudmu sendiri, kemudian Aku menghijab engkau
dengan diri-diri yang lain, yang mana diri-diri yang lain itu menyeru
kepadamu dan kepada dirinya sendiri, dan kesemuanya itu menjadi hijab
terhadap Aku!

Setelah semua hal itu, Aku pun akan kembali Dzahir, dari balik
semua itu Aku akan memperkenalkan Diri-Ku. Aku katakan kepadamu,
bahwa Aku-lah Sang Khaaliq, Aku-lah yang menciptakan segala sesuatu,
dan bahwasanya Aku telah menjadikan engkau sebagai khalifah
atas kesemuanya itu. Dan ketahuilah, bahwa semua hal itu hanyalah
amanah atasmu, dan diwajibkan atas setiap pengemban amanah untuk
mengembalikannya!

Ingin Bahagia Kembalikan Semua Masalah Kepada Allah

Maka telitilah dirimu, setelah engkau mempercayai-Ku, sudahkah
engkau mengembalikan segala sesuatu itu kepada-Ku? Sudahkah engkau
memenuhi perjanjian yang telah engkau buat dengan-Ku?
Hai hamba! Aku ciptakan segala sesuatu itu untukmu, maka
bagaimana Aku akan rela kalau engkau peruntukkan dirimu bagi sesuatu
yang lain! Sesungguhnya Aku melarang engkau untuk menggantungkan
dirimu kepada sesuatu itu, karena Aku Maha Pencemburu padamu!

Hai hamba! Aku tidak rela engkau peruntukkan dirimu bagi sesuatu,
walau harapanmu akan surga sekalipun, karena Aku ciptakan engkau
hanya untuk-Ku, di sisi yang tiada sisi, dan di mana yang tiada mana!
Aku ciptakan engkau atas pola Citra-Ku, seorang diri, tunggal,
mendengar, melihat, berkemauan serta berbicara. Dan Aku jadikan
engkau berkemampuan untuk mentajalikan Nama-nama-Ku, dan tempat
untuk Pemeliharaan-Ku. Engkau adalah sasaran Pandang-Ku! Tiada dinding penghalang yang memisahkan antara Aku dan engkau! Engkau adalah kawan duduk semajelis dengan-Ku, maka tiada pembatas antara Aku dan engkau.

Hai hamba! Tiada diantara Aku dan engkau perantara. Aku lebih dekat
kepadamu dari dirimu sendiri, Aku lebih dekat kepadamu dari ucapan
lisanmu, maka pandanglah kepada-Ku, karena Aku senang memandang
kepadamu. (Syaikh An Nifari dalam  Al-Mauqif wal Mukhatabah)

Seperti firman Allah :

Kembalikanlah diri kita kepada Allah

(Al Baqarah:155-157)

Serahkanlah semua urusan kita kepada Allah

(Al Mu’min : 44).

Ingin Bahagia Kembalikan Semua Masalah Kepada Allah

(Bersambung ke >>> Bahagia Karena Hati Yang Bercahaya )
Bagaimana Pendapat Anda? Silakan tinggalkan pertanyaan/ komentar/pesan/kritik yang membangun di kolom Komentar
Konsultasi /Terapi Berserah diri Kepada Allah :
HP/WA. 0821.4886.9567

Follow IG : @Hipnoterapi_Banjarmasin